Pages

Tuesday, August 23, 2016

मराठी प्रेम कथा

कुठे होतास तू,
तुला अक्कल आहे का,
गेले दोन तास मी सारखी तुला कॉल करतेय,
बघ तुझ्या मोबाईल वर ७०-८० मिस-कॉल असतील..
तुला कशी रे जरासुद्धा माझी काळजी नाही.
काय समजतोस तू कोण स्वताला..??

अग हो हो हो,
किती ओरडशील मी तरी काय करू मला नाही जमल फोन उचलायला,
काही प्रोब्लेम होता...
मला माहित आहे रे,
तुला नेहमीच प्रोब्लेम असतात, खोटारडा आहेस एक नंबरचा,
हल्ली खूप खोट बोलतोस माझ्याशी बसला असशील मित्रांबरोबर टवाळक्या करत आता लग्न झालाय तुझ लहान नाहीस अजून..

सोड राग आता ये मिठीत,
मला माहित आहे तुझा राग माझ्या मिठीत आल्यावर पटकन पळून जातो...चुमंतर.. ..

मी नाही येणार,
सोड मला,
मला नाही यायचय मिठीत...

सचिन आणि सवी...
एका वर्षापूर्वी दोघांचा प्रेम विवाह झाला,
प्रेम खूप होत दोघांच एकमेकांवर पण सतत अशीच भांडण चालू असायची,
जास्त गंभीर नसायची पण.. कॉलेजपासून सचिन सवी वर खूप प्रेम करत होता,
तिचाही त्याच्यावर खूप प्रेम होत,
शिक्षण संपल्यावर सचिनला एक चांगली नोकरी मिळाली,
स्वताच्या पायावर उभा राहिला आणि त्याने सविला डायरेक्ट लग्नासाठी मागणी घातली..
तिने त्याला होकार दिला आणि त्याचं लग्न झाल..

"अग मला वाटल आपल्या सकाळच्या भांडणा नंतर तू आज तुझ्या आईकडे जाशील,
आणि मग मी एकटाच असीन घरात, म्हणून मी तुला ऑफिस मधून निघताना कॉल नाही केला..
आणि ज्यावेळी तुझा फोन येत होता मला वाटल अजून भांडशील त्यापेक्षा डायरेक्ट घरी जावूनच तुझा राग घालविण म्हणून हे बघ किती डेरी-मिल्क्सची चोक्लेट्स आणलीत तुझ्यासाठी."

"मला नकोयत ती...
आणि मी काय सारखी भांडतच असते कारे तुझ्याशी..??
मला काही दुसरे उद्योग नाहीत का..?? मला वाटल मी सकाळी जरा जास्तीच नाटक केली,
तू रागावला असशील माझ्यावर म्हणून मी पण तुझ्या आवडीची चायनीज डिश बनवण्याची तयारी करून बसली होती, मला वाटल विचारव तुला,
कि तू कधी येतोयस म्हणजे तुझ्यासाठी गरमागरम बनवल असत."

"आता हे मला माहित होत का,
तूच एक एसमेस करून सांगायचास ना हे..
मग मी ऑफिस मधून लवकर निघून आलो असतो माझ्या लाडक्या बायकोसाठी,
आतातरी ये ना मिठीत..
नाही म्हणजे नाही...
मी नाय येणार जा.."

"त्यासाठी तर मी आलोय ना इथे..."

"काय..??
तू मला मिठी मारण्यासाठी इथे आला आहेस का..??
मला आधी संग तू कुठे होतास इतका वेळ ते,
अन तेही खर खर संग.....

"बर मग आईक..
मी ऑफिस मधून थोडा अर्धा-पावून तास उशीरच निघालो,
निघायच्या आधीपासूनच तुझा कॉल येत होता,
मला वाटल तू आता रागावशील आणि मी लेट झालोय म्हणून अजून भाद्क्शील,
म्हणून मी फोन नाही उचलत होतो..
मी विचार केला फटाफट drive करून अर्ध्या तासात घरी पोहचेन हे चोक्लेट्स घेवून..
पण काय करू नेमका पावूस सुरु झाला..
पावसाचा जोर इतका वाढला कि मला पुढच नीट दिसतही नव्हत,,
आणि तेवड्यात अचानक समोर एक ट्रक रस्त्यात बंद पडलेला दिसला पण मला काही कळायच्या आत माझी कार त्या ट्रक वर जावून जोरात आदळली..
माझ्या कारचा पुढून पूर्ण चेंदामेंदा झाला आणि काचा माझ्या तोंडात आणि बाकी शरीरात घुसल्या,
त्यावेळी पण तुझा फोन वाजत होता पण ह्यावेळी मला तो उचलायचा होता पण माझे हात निकामी झाले होते मी प्रयत्न करून सुद्धा फोन उचलू नाही शकलो..
आणि पुढच्या पाच मिनिटात काय झाले मला काहीच कळले नाही,
कोणी एक भला मोठा माणूस माझ्याजवळ आला आणि मला त्यातून अलगद उचलून वरती वरती खूप वरती घेवून गेला.."

सवी खूप जोरात किंचाळून झोपेतून जागी झाली,
तिला पडलेलं हे भयानक स्वप्न होत..
सवी खरोखरच झोपताना सचिनशी भांडून झोपली होती आणि तिला अशीच सवय होती जर भांडण झाली असतील तर खूप फोन करत बसण्याची आणि अजून ते भांडण वाढवण्याची..
तिने सचिनला एक घट्ट मिठी मारली आणि खूप रडायला लागली,,
तो झोपेतून जागा झालाच होता तिची किंकाळी आईकून..
तो हि घाबरला होता आणि तिला विचारात होता...

"अग सवी काय झालाय,
तुला बर नाही वाटत आहे का..?? काही खराब स्वप्न पडल का..?? अग शोना बोलना....
काय झाल..??
थांब मी पाणी आणतो तुझ्यासाठी.."

"हे घे पाणी, पी..
आता संग काय झाल..??.."

मी नाही वाद घालत बसणार यापुढे तुझ्याशी,
आणि तुही नको माझ्याशी वाद घालू, आणि कधी झालाच ना एखाद भांडण तर त्या वेळी आपण ते फोन वर अजिबात नाही बोलायचं,
खरतर मीच नाही करणार यापुढे कधी कॉल जर भांडण झालाच तर..
सामोरा समोर बसून आपण भांडण मिटवू...
I love u मी नाही जगू शकणार तुझ्याशिवाय एक सेकंद सुद्धा.."
असे बोलत तिने पूर्ण स्वप्न सांगितले सचिनला..

"I love u tooo...
मी राहु शकणार आहे का कधी तुझ्याशिवाय... ावळट कुठली..."

ह्या कथेतून काय बोध घ्यायचं हे तुम्हीच ठरवा आणि मला सांगा....

बघूया आपले विचार किती जुळत आहेत ते...♥
 
 
UA-37571701-1